Tanzfabrik
Berlin
Schule
Schule
Schule
Schule
Uferstudios 3
Badstr. 41A, Uferstr. 23
13357 Berlin
Schule
Schule
Photo: Anastasia Coyto

Performative States through Movement

Performance-Projekt

Mo + Mi 20:00-22:00
Showing: 14.12.2016  21:00
Anmeldung für das Projekt: mueller@tanzfabrik-berlin.de
Tel: 030.786 58 61

31.10.-14.12.